Dostava besplatna

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE NA5U.RS
Pristup stranici www.na5u.rs i svim podacima na njoj podleže dole navedenim uslovima korišćenja.
Pristupom na internet stranicu www.na5u.rs obavezujete se da ćete poštovati sledeće Uslove i pravila korišćenja, te se smatra da ste pristali na iste.

Uputstvo za upotrebu
na5u fukcioniše kao elastična kopča. Lagano otvorite bočne stranice i postavite proizvod na cipelu tako da štiti onaj deo cipele koji se oslanja na patosnice automobila. Proverite štiti li na5u deo cipele koji se naslanja na patosnice automobila. Prilikom skidanja na5u sa cipele sledite uputstvo u obrnutom smeru.

Sigurnosna uputstva
Na5u stavite pre početka vožnje. Kao i sve ostale predmete, ne ostavljajte na5u na podu vozila ispred vozača. Ne stavljajte na5u na cipelu tokom vožnje, već isključivo dok je vozilo parkirano i nije u pokretu. Ne koristite na5u tokom hodanja, odnosno izvan automobila. na5u je dizajniran tako da ne sklizne s cipele nenamerno tokom vožnje, a u slučaju da se to ipak dogodi, zaustavite se na prvom odgovarajućem mestu i ponovo namestite. Rizik korišćenja proizvoda u potpunosti snosi kupac/korisnik. Pristup stranici www.na5u.rs i svim podacima na njoj podleže dole navedenim uslovima korišćenja. Pristupom na internet stranicu www.na5u.rs obavezujete se da ćete poštovati sledeće Uslove korišćenja te se smatra kako ste pristali na iste.

USLOVI KUPOVINE
Postupak i uslovi kupovine i prodaje na stranicama webshop-a www.na5u.rs definisani su sledećim parametrima: porudžbenicom, plaćanjem, otpremnicom, dostavnicom odnosno povratnicom, odnosno reklamacijom kupljenog proizvoda. Isporučilac naručenog i uplaćenog proizvoda je Midpoint Int. Vlasnik webshop-a na5u.rs je Pavoran d.o.o Hrvatska. Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke i elektroniskim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod.

PODACI ISPORUČIOCA
Midpoint Int.
Zrmanjska 17, Beograd
PIB: 109435941
Tel: 064/244 86 16
e-mail: info@na5u.rs

NARUČIVANJE
Naručivanje proizvoda može se izvršiti 24 sata na dan, sedam dana u nedelji.
Proizvod se naručuje odabirom željenog proizvoda i stavljanjem istog u potrošačku korpu. Proizvod se smatra kupljenim u trenutku primljenog dokaza o uplati proizvoda.
na5u.rs se obavezuje da isporuči sve kupljene proizvode ili, ukoliko ipak dođe do nesaobraznosti proizvoda, da ponudi drugi proizvod ili da vrati celokupni uplaćeni iznos i u tom slučaju na5u.rs će kontaktirati kupca telefonom ili e-mailom i ponuditi mogućnost ili drugog proizvoda ili vraćanja celokupnog uplaćenog iznosa.

CENE I NAČINI PLAĆANJA
Kupac se obavezuje da naručeni proizvod plati preko web stranice www.na5u.rs na način koji je odabrao prilikom sastavljanja porudžbenice. Sve cene su izražene u dinarima sa PDV-om.

Podržani modeli plaćanja
Plaćanje je moguće:
• plaćanje na račun isporučioca – opštom uplatnicom
• pouzećem – otkupom pošiljke

SLANJE PROIZVODA
Kupljeni proizvod će biti složen tako da se uobičajnim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda da proveri eventualna oštećenja i odmah ih prijavi dostavnom radniku. Ukoliko se radi o oštećenju nastalom prilikom transporta, odgovornost snosi Dostavljač (vidi ”Dostava”) stoga je Kupac dužan prilikom preuzimanja da proveri dostavljeni proizvod kako bi se šteta prijavila dostavnom radniku. Ukoliko se radi o oštećenju nastalom nezavisno od transporta, molimo da pogledate deo “Reklamacije”.

PRAVILA PRIVATNOSTI I IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU
na5u se obavezuje da će štititi privatnost svih naših kupaca i korisnika web stranica www.na5u.rs. Svi podaci navedeni na dokazu o uplati kupaca strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Midpoint Int., kao i njihovi poslovni partneri, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. www.na5u.rs će koristiti e-mail adrese navedene u newsletter-u kao način komunikacije između www.na5u.rs i Kupca. Ukoliko to Kupac zatraži, www.na5u.rs će izbrisati e-mail adresu newslettera. Svi podaci su poverljive prirode i dostupni samo zaposlenima Midpoint Int.

REGISTRACIJA
Registracija kupaca nije obavezna, i biće Vam ponuđena kao opcija nakon Vaše prve kupovine.
Ukoliko se odlučite da se registrujete, unešeni podaci upotrebljavaće se isključivo radi kupoprodaje proizvoda i radi uspostavljanja poslovnog kontakta i neće se koristiti u druge svrhe ili biti dostupni drugim osobama na uvid.

DRUGE USLUGE
Usluge koje Vam pruža www.na5u.rs ne uključuju troškove koje stvarate koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. www.na5u.rs nije odgovoran za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Ovim putem vas informišemo da sve internet stranice upotrebljavate isključivo na Vaš rizik. www.na5u.rs ne daje nikakva jemstva i ni u kom obliku nije odgovoran i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga ili u vezi sa korišćenjem mrežnih stranica, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računarska mreža koju na5u.rs ne kontroliše ni u kom obliku, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može osigurati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontroliše pa webshop ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Svi sadržaji objavljeni na ovim ili ostalim internet stranicama www.na5u.rs kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver), fotografije i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranicama, vlasništvo su Pavorana d.o.o. ili saradnika te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te njihova upotreba bez prethodno tačno utvrđenog načina korišćenja nije ni u kom slučaju dopuštena, a povreda istog će biti podložna sankcijama. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica www.na5u.rs, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa te brenda 4shu i na5u bez izričitoga pismenog odobrenja Pavoran d.o.o..

OSTALE INTERNET STRANICE
Webshop www.na5u.rs uključuje povezivanje na druge internet stranice, a materijali na tim stranicama su izvan kontrole Pavorana d.o.o. i stoga Pavoran d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

OGLAŠAVANJE
Deo internet stranica www.na5u.rs predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da te materijale usaglase sa zakonskim normama i pravilima. www.na5u.rs nije odgovoran za bilo kakve, greške i nepravilnosti marketinških materijala.

IZMENE
Molimo Vas da primite k znanju da webshop www.na5u.rs može u svako vreme, bez prethodne najave, da ažurira ili izmeni podatke postavljene na svojim internet stranicama.

ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI
Ovim prihvatate i odgovarate srpskom materijalnom pravu kao isključivo merodavnom za tumačenje, primenu i pravne učinke svih odobrenja, zabrana i uslova upotrebe ove internet stranice. Srpski sudovi isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet stranica ili u vezi sa njima.
Informacije koje Midpoint Int. i Pavoran d.o.o. objavljuju na ovim internet stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja, međutim Midpoint Int. i Pavoran d.o.o. ne garantuju za tačnost ili istinitost bilo kojih podataka podhranjenih na ovim internet stranicama, niti preuzimaju bilo kakvu odgovornost bilo koje od dostupnih informacija, proizvoda ili procesa. Do zakonom predviđenih ograničenja, Midpoint Int. i Pavoran d.o.o neće odgovarati za bilo kakvu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama.

ODUSTAJANJE OD KUPOVINE
Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
Potrošač ima pravo na odustanak od ugovora zaključen na daljinu, izjavom o odustanku od ugovora, ukoliko je poslata prodavcu u roku od 14 dana od dana kada je potrošač preuzeo robu.
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu info@na5u.rs ili na adresu firme.
Midpoint Int.
Zrmanjska 17
11030 Beograd
Odustajanje od ugovora potrošač se oslobađa svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
Kupljeni proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Trgovac je dužan da potrošaču vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.
Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, prodavac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao prodavcu.

Izjava o odustajanju od ugovora zaključenog na daljinu možete preuzeti ovde.

***
Vaš Midpoint Int.